توانیر: قطعی برق بخاطر کمبود گاز است

در سایت فراز اندیشه farazeandishe.ir مطلب توانیر: قطعی برق بخاطر کمبود گاز است مشاهده می کنید
یاقوتی گفت: قطعی برق به خاطر کمبود گاز است؛ میزان گاز دریافتی ما خیلی کمتر از اعداد اعلام شده توسط شرکت گاز است.
ممنون بابت بازدید از سایت فراز اندیشه farazeandishe.ir