آخرین اخبار از وضعیت سلامت مدیرعامل منطقه آزاد قشم

در سایت فراز اندیشه farazeandishe.ir مطلب آخرین اخبار از وضعیت سلامت مدیرعامل منطقه آزاد قشم مشاهده می کنید
حال مدیرعامل منطقه آزاد قشم که در اثر حمله مسلحانه غروب امروز آسیب دیده، خوب است.
ممنون بابت بازدید از سایت فراز اندیشه farazeandishe.ir