مترو به «زعفرانیه: و «پاسداران» می رسد

در سایت فراز اندیشه farazeandishe.ir مطلب مترو به «زعفرانیه: و «پاسداران» می رسد مشاهده می کنید
شهردار منطقه یک از اتصال خط سه به یک مترو با عبور از خیابان پاسداران خبر داد.
ممنون بابت بازدید از سایت فراز اندیشه farazeandishe.ir