هشدار بهداشت‌جهانی درباره دومین‌سال همه‌گیری کرونا

در سایت فراز اندیشه farazeandishe.ir مطلب هشدار بهداشت‌جهانی درباره دومین‌سال همه‌گیری کرونا مشاهده می کنید
مقام‌های ارشد سازمان جهانی بهداشت هشدار دادندکه با توجه به نحوه انتشار ویروس کرونا، ممکن است سال دوم همه گیری این بیماری نسبت به سال اول به ویژه در نیمکره شمالی شدیدتر باشد.
ممنون بابت بازدید از سایت فراز اندیشه farazeandishe.ir