بازگشت جهانگیر الماسی با اجرای برنامه‌ای سینمایی/ نه آقازاده‌ایم، نه جیمزباند و نه پولشو!

در سایت فراز اندیشه farazeandishe.ir مطلب بازگشت جهانگیر الماسی با اجرای برنامه‌ای سینمایی/ نه آقازاده‌ایم، نه جیمزباند و نه پولشو! مشاهده می کنید
جهانگیر الماسی به بهانه بازگشت با اجرای برنامه‌ای سینمایی، نسبت به پایین آمدن کیفیت سریال‌ها و محتوای ضعیف فیلم‌های سینمایی انتقاد کرد.
ممنون بابت بازدید از سایت فراز اندیشه farazeandishe.ir