جایگاه برتر بانک ملی ایران در جذب سپرده میان نظام بانکی کشور

در سایت فراز اندیشه farazeandishe.ir مطلب جایگاه برتر بانک ملی ایران در جذب سپرده میان نظام بانکی کشور مشاهده می کنید
بانک ملی ایران بیشترین سهم از سپرده های بانکی بلند مدت، کوتاه مدت، پس انداز و مجموع سپرده های ریالی و ارزی را در میان نظام بانکی کشور در دو ماه ابتدای امسال به خود اختصاص داد.
ممنون بابت بازدید از سایت فراز اندیشه farazeandishe.ir