آغاز دومین جلسه مجلس یازدهم/انتخاب هیئت رئیسه در دستور کار نمایندگان

در سایت فراز اندیشه farazeandishe.ir مطلب آغاز دومین جلسه مجلس یازدهم/انتخاب هیئت رئیسه در دستور کار نمایندگان مشاهده می کنید
منتخبان مجلس یازدهم امروز اعضای هیئت رئیسه دائمی مجلس را برای سال اول مجلس یازدهم انتخاب می کنند.
ممنون بابت بازدید از سایت فراز اندیشه farazeandishe.ir